Voorwaarden inschrijving deelname MSF Sports trainingsweek.

 

Deelname kan alleen als de deelnemer in het bezig is van het volgende:

·         Geldig KNMV District licentie of.

·         Geldig MON District Licentie of

·         Geldig KNMV Start bewijs

·         Een goed geschikte motor die het bereiden van een zwaar circuit toelaat.

·         De deelnemer in een gezonde conditie verkeert tijdens de training`s week. ( hier zal een verklaring voor moeten worden getekend )

 

Bij aanvang van de trainingsweek dient elke deelnemer die deelneemt aan de trainingsweek een eigen risico verklaring in te vullen zodat de organisatie,de trainers of het circuit niet aansprakelijk is voor:

·         Diefstal

·         Schade aan derden

·         Lichamelijk letsel van deelnemer of derden.

Ieder die in week 32 deelneemt aan de MSF Sports trainingsweek is op eigen verantwoording op het circuit. Ook de deelname aan de trainingsweek is voor eigen verantwoording. Kinderen tot 18 jaar kunnen alleen deelnemen door een schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers , deze zal u worden toestuurt zodra uw aanmelding bij ons binnen is gekomen, op het circuit moet deze getekend worden.

  

 

Indien u lichamelijk niet deel kan nemen aan de crossweek dient u een verklaring van arts te overhandigen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk niet mee kan doen. Deze mag niet ouder zijn dan 1 week en wordt beoordeeld door de organisatie. De uit het verleden behaalde resultaten hebben ons gebracht tot deze beslissing. Als de beoordeling is goedgekeurd door de organisatie zal het inschrijfgeld terug gestort worden. 


Indien de rijder zich 4 weken voor de motorcrossweek afmeld zal er 25% administratie kosten worden berekend voor de gemaakte kosten.

 

Deelname aan deze week kan alleen als u het eens bent met deze voorwaarden, zodra u het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de factuur voldaan heeft, gaat u automatische akkoord met deze voorwaarden. Bij aanmelding op het circuit wordt het één en ander gecontroleerd ook het in het bezit hebben van een geldig trainingsbewijs.